29. april 2019Nyt forlig giver arbejdsmiljø 460 mio. kr.

       

Ved et af bordene skulle midlerne bruges til flere tilsyn, forskning og mere rådgivning til virksomhederne. Et ønske, der ser ud til at være gået i opfyldelse. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har nemlig indgået en ny aftale om arbejdsmiljøindsatsen, der giver Arbejdstilsynet godt 460 millioner kroner frem mod 2022.

Det betyder, at:

  • Arbejdstilsynet får flere redskaber til at rådgive virksomhederne
  • Arbejdstilsynet i højere grad kan målrette deres tilsyn de virksomheder, hvor risikoen for arbejdsmiljøproblemer er størst
  • kontrollen med udenlandske virksomheder styrkes
  • der kommer mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, bl.a. ved udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse

Hos ArbejdsmiljøNET er vi meget positive over for den nye aftale og spændte på at se, hvad den fører med sig.

Læs mere om forliget her:


Artikel og fotos: Lindskov Communication, Maglekildevej 5D, 4000 Roskilde, mail@lindskov.com, Telefon: +45 70 26 19 79