Om at være medlem

Hvad får jeg ud af at netværke med arbejdsmiljøprofessionelle kolleger i ArbejdsmiljøNET?

1. Viden

Du får faglig viden fra erfarne arbejdsmiljøprofessionelle

2. Sparring

Du kan få faglig sparring til konkrete udfordringer

3. Fællesskab

Det giver fornyet energi at blive en del af et fællesskab

4. Brobygning

I netværket kender du nogen, der kender nogen.

5. Energi

Man “recharger”, når man møder andre, som interesserer sig for det samme som én selv.

6. Personlig udvikling Ved at netværke bliver du bedre til at gebærde dig i arbejdsmiljøuniverset

7. Karrierestøtte

Tips og hjælp til at få et nyt job

Hvad ønsker du at foretage dig?

Jeg vil melde mig ind

Formelle krav for at blive medlem

ArbejdsmiljøNETs medlemmer er formelt set offentlige og private virksomheder repræsenteret ved deres arbejdsmiljøprofessionelle. En virksomhed kan have flere medlemskaber.

Godkendte arbejdsmiljørådgivere kan optages ved repræsentanter af deres ledelse. Ledere af disse virksomheders regionale afdelinger kan også optages.

Øvrige personer, som er beskæftiget med at udvikle eller lede arbejdet med virksomhedens sikkerhed, sundhed og miljø, kan ligeledes optages, når anmodning herom er tiltrådt af et flertal i bestyrelsen.

Det er også muligt for studerende, på uddannelsesinstitutioner, der uddanner fremtidens ”Arbejdsmiljø-professionelle”, at blive medlem.

Pris Årligt kontingent 2020 er kr. 1.495,- ekskl. moms

Godkendt på generalforsamlingen.

Medlemsfordele

Spørgsmål

“Kan jeg tage en kollega med?”

Som hovedregel kan en medlemsvirksomhed godt deltage i ArbejdsmiljøNET-arrangementer med en ekstra person – fx kan det være en god idé, at en kollega fra bygningsafdelingen deltager i et møde om indeklima. Ved arrangementer med begrænset deltagerantal har medlemmer dog fortrinsret.

“Kan jeg deltage i andre regioners møder?”

I nogle tilfælde udbydes regionale møder på landsplan, men i andre er det primært regionens medlemmer, der kan deltage. Hvis du ser et spændende arrangement i en anden region og gerne vil deltage, er du velkommen til at spørge arrangøren.

Jobskifte
Det er virksomheden, som er medlem. I tilfælde af jobskifte beder vi dig eller din virksomhed oplyse en ny kontaktperson.

Hvis du er i tvivl eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.